Πίνακας συνδρομών και ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. 2-3-2011 Α) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Λ.Ε.Δ.Ε. 1) ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε. α) από 1-1-2005 ποσό 176,00 € β) από 1-1-2007 ποσό 235,00 € αύξηση ποσοστού 33,52% γ) από 1-1-2009 ποσό 294,00 € αύξηση ποσοστού 25,11% δ) από...

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν το Λ.Ε.Δ.Ε.

Τι είναι το Λ.Ε.Δ.Ε.; Το Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ό Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών. Είναι σωματείο και σε αυτόν συμμετέχουν δικηγόροι από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, πλην των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που έχουν τα δικά τους Ταμεία...

Καταστατικό Eνωσης Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος

Με την απόφαση 887/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, αναγνωρίστηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο  αναγνωρισμένων σωματείων με αυξ. αριθ.  2645/2010 το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε.) KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ...

Αποφάσεις αναγνώρισης του Λ.Ε.Δ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ   Αριθμός 3616/1991 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους δικαστές: Χαρίκλεια Παπαλουκά Πρόεδρο...

Κανονισμός λειτουργίας Λ.Ε.Δ.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. Έχοντας υπόψη του: Τα άρθρα, 5 παρ. 3, 16 παρ. 5 και 21 παρ. 4 του από 26-5-2001 κατα­στατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3566/2002 απόφαση του...

Καταστατικό Λ.Ε.Δ.Ε.

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 Επωνυμία – Έδρα Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία...