Ιστορικό Ίδρυσης Λ.Ε.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Λ.Ε.Δ.Ε. Ιστορικό της ίδρυσης του Λ.Ε.Δ.Ε. Η βιοτική ανασφάλεια που εμπεριέχει η δικηγορία και το γεγονός ότι ο δικηγόρος προσφέρει τις υπηρεσίες του με ανάλωση των πνευματικών του δυνάμεων και της σωματικής του αντοχής, με αποτέλεσμα να το συνοδεύει...