Εισήγηση Προέδρου Λ.Ε.Α.Δ. Ηρακλείου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μανούσου  Ξενάκη  του  Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α. Δ. Ηρακλείου. Αγαπητοί συνάδελφοι, Με παρέμβασή μου στην προηγούμενη Ολομέλεια της Καβάλας είχα επισημάνει την ανυπαρξία των σχέσεων μεταξύ της Ολομέλειας και του Λ.Ε.Δ.Ε. Είναι κοινή διαπίστωση όλων...