Επιστολή Δ.Σ. Λ.Ε.ΑΔ.Ξ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης   Τα Λ.Ε.Α.Δ. αποτελούν το μόνο ουσιαστικό θεσμό αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης που έχουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι άλλοι θεσμοί, που πρέπει να επιτελούν παρόμοιους σκοπούς με...