Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης

 

Τα Λ.Ε.Α.Δ. αποτελούν το μόνο ουσιαστικό θεσμό αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης που έχουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι άλλοι θεσμοί, που πρέπει να επιτελούν παρόμοιους σκοπούς με εκείνους των Λ.Ε.Α.Δ, όπως το Τ.Υ.Δ.Ε ή το Λ.Ε.Δ.Ε., έχουν τεράστια προβλήματα, και στην πράξη έχουν καταστεί ανύπαρκτοι.

Το Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης αποτελεί ένα από τα καλύτερα και βιωσιμότερα Ταμεία πανελλαδικά.

Στην προσπάθειά μας αυτή και κατανοώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι συνάδελφοι, όσο και αυτοί που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, αποφασίσαμε τα παρακάτω: α) το δικαίωμα εγγραφής για τα νέα μέλη μειώθηκε στο ποσό των 100,00 Ευρώ από το ποσό των 380,00 Ευρώ, β) η ετήσια εισφορά των μελών μας μειώθηκε στο ποσό των 240,00 Ευρώ από το ποσό των 360,00 Ευρώ και γ) αυξήθηκε το εφάπαξ στο ποσό των 32.000,00 Ευρώ από το ποσό των 30.000,00 Ευρώ, με προοπτική το εφάπαξ να φτάσει στο ποσό των 40.000,00 Ευρώ και το ποσό των 50.000,00 Ευρώ.

Σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες εποχές που διανύουμε, εκτιμούμε ότι είναι ανάγκη να διατηρήσουμε το Λ.Ε.Α.Δ. και να προσφέρουμε βοήθεια σε κάθε συνάδελφο όταν παραστεί ανάγκη, πράγμα που ήδη έχουμε κάνει.

Για τους λόγους ζητούμε εκ νέου τη στήριξή σας προκειμένου να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση του Ταμείου Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης και την πραγμάτωση των σκοπών του.

 

Με τιμή

Το Δ.Σ του ΛΕΑΔ Ξάνθης

Δέσποινα Τασελαρίδου                   Δέσποινα Χατζηφωτιάδου

Παναγιώτα Δραμπίδου          Νίκος Σεργκενλίδης                Αλεξία Γκιρτζίκη