Καταστατικό Τ.Υ.Δ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Καταστατικό Τ.Υ.Δ.Ε. Α’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε. (1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στο ΤΥΔΕ ασφαλίζονται: (α) υποχρεωτικά: αα – οι Δικηγόροι που ασκούν ενεργά το δικηγορικό λειτούργημα και είναι γραμμένοι στα Μητρώα των...