ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Λ.Ε.Α.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΡΟΣ 22,23 και 24 Ιουλίου 2011

 1η Ημέρα Ολομέλειας

  * Φορολογικές υποχρεώσεις των Λ.Ε.Α.Δ –Ο νόμος 3919/2011 και οι συνέπειες για τα Λ.Ε.Α.Δ

Εισηγητής :Ευστάθιος Μπακάλης ΜΔΕ στο Φορολογικό και Αστικό Δίκαιο . Παρεμβάσεις –συζήτηση .

* Τα αποθεματικά των Λ.Ε.Α.Δ σε συνάρτηση με τις διαμορφούμενες οικονομικές συνθήκες.

Εισηγητής : Σιαμαντάς Βασίλειος ,Χρηματοοικονομικός σύμβουλος. 

2η Ημέρα Ολομέλειας

* Λ.Ε.Α.Δ –Λ.Ε.Δ.Ε αναγκαιότητα συνεργασίας .

Εισηγητές :Ενωση Λ.Ε.Α.Δ, απάντηση Λ.Ε.Δ.Ε ( δια του Προέδρου του κ. Απόστολου Λιώση ) . 

 * Αρχές ανταποδοτικότητας και αλληλοβοήθειας για τα Λ.Ε.Δ.Ε

* Αναγκαιότητα ή εναρμόνιση παροχών –εσόδων των Λ.Ε.Α.Δ.

*Διοικητικός –Οικονομικός απολογισμός –απολογισμός Νοσοκομειακής σύμβασης

* Εκλογές ( ανάδειξη εφορευτικής Επιτροπής –Υποψηφιότητες –Εκλογές )

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 12ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

1η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα :Ανάγκη συνεργασίας  ΛΕΑΔ και ΛΕΔΕ

Εισηγητής : Ιωάννης Παναγόπουλος,Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ Λ.Ε.Α.Δ ΕΛΛΑΔΟΣ

           

Σε αρκετές ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ μας έχει τεθεί και συζητηθεί το θέμα της συνεννόησης και συνεργασίας των ΛΕΑΔ  και ΛΕΔΕ.

Κατ` ευτυχή σύμπτωση στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΛΕΔΕ μετά από πρόταση του μέλους του Δ.Σ. κ. Χ. Τζαμακλή και αποδοχή του προέδρου του ενεκρίθη από τα μέλη της Γ.Σ. του ΛΕΔΕ η συνάντηση των δύο Προεδρείων  ΛΕΔΕ και Ένωσης ΛΕΑΔ με σκοπό την συζήτηση εξεύρεσης τρόπων  συνεργασίας των.

Πράγματι στις   04-06-2011   έγινε συνάντηση των δύο Συμβουλίων όπου μετά από ανταλλαγή απόψεων σε μια πρώτη συζήτηση έγινε αντιληπτό ότι μια συνεργασία των δύο φορέων μόνον επωφελής μπορεί να είναι.

Έτσι σήμερα, εδώ στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ μας έχουμε την τιμή να παρίσταται από το ΛΕΔΕ ο πρόεδρος και συνάδελφος κ. Απ. Λιώσης και να επισφραγίζεται έτσι μια νέα εποχή για τις σχέσεις των δύο φορέων.

Θεωρώ ότι είμαστε, όμως υποχρεωμένοι να εκθέσουμε εμείς και εν συνεχεία να ακούσουμε από τον κ. Πρόεδρο του ΛΕΔΕ τους στόχους που θα εξυπηρετήσει μια τέτοια συνεργασία.

Οι δύο φορείς έχουν κοινά στοιχεία;

Αναμφισβήτητα ΝΑΙ :

 • Και οι δύο φορείς έχουν τα ίδια σχεδόν μέλη: Δικηγόρους, Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων.
 • Και οι δύο φορείς είναι ΝΠΙΔ., σωματειακής μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Και οι δύο  φορείς αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση αναγκών κοινωνικού, προνοιακού χαρακτήρα, των συναδέλφων δικηγόρων.
 • Μοιραία οι στόχοι των παροχών των δύο φορέων διασταυρώνονται και εν πολλοίς συμπίπτουν:

Κύρια παροχή των ΛΕΑΔ είναι το εφ` άπαξ, που χορηγείται με την συνταξιοδότηση.

Κύρια παροχή του ΛΕΔΕ είναι επίσης η χορήγηση του εφ` άπαξ  στους ίδιους συνταξιοδοτούμενους δικηγόρους.

Σε 26 ΛΕΑΔ χορηγείται επίδομα τοκετού, ενώ το ίδιο επίδομα χορηγείται σε μεγαλύτερο αριθμών μελών Δ.Σ. το ΛΕΔΕ.

 • Η απώλεια εισοδήματος, μέσω της ομαδικής νοσοκομειακής ασφάλισης, καλύπτεται σε 29 ΛΕΑΔ, ενώ την ίδια παροχή  για όλα τα μέλη του έχει το ΛΕΔΕ.
 • Το εξ ίσου σημαντικό είναι ότι και οι δύο φορείς ,ως νομικά πρόσωπα διατελούν κάτω από το ίδιο νομικό, οικονομικό και φορολογικό καθεστώς, κάτω από τις ίδιες αρχές. Είναι φορείς επικουρικής  κοινωνικής ασφάλισης.

Ανέκαθεν υπήρχε η ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο φορέων, τόσο για θέματα, που αφορούν τις παροχές των, όσο και την από κοινού αντιμετώπιση οικονομικών και φορολογικών ζητημάτων.

Η ανάγκη αυτή στους σημερινούς δυσκολότατους οικονομικά καιρούς για την Ελλάδα, για τους Έλληνες αλλά και για φορείς, όπως τα ΛΕΑΔ και ο ΛΕΔΕ είναι ακόμη επιτακτικότερη.

Ποιοι θα είναι οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα ωφελήματα από μια τέτοια συνεργασία;

Βασική αρχή, πρωταρχικός κανόνας, είναι η ισότιμη, καλοπροαίρετη συνεργασία μεταξύ των ΛΕΑΔ, της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ και του ΛΕΔΕ.

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ:

Όπως κατεδείχθει υπάρχει κοινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό των παροχών στα ίδια μέλη του ΛΕΔΕ και των ΛΕΑΔ..  Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συγκυρίες πιθανόν να υπάρξει οικονομική στενότητα και μείωση των πόρων των δύο φορέων. Πιθανόν να υπάρξει ανάγκη αναδιαμόρφωσης της οικονομικής τους πολιτικής, ανάγκη περιορισμού κατ` αρχήν  του ύψους των παροχών. Εδώ αναδεκνύεται ο ρόλος συνεννόησης  των δύο φορέων, ώστε σε τελική ανάλυση, ό μεν δικαιούχος δικηγόρος να λαμβάνει την ανάλογη δίκαιη παροχή, χωρίς στοιχεία υπερβολής, οι δε φορείς να διαμοιράσουν το βάρος όμοιων παροχών.

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΡΩΝ:

Η ουσιαστική κατάργηση των διανεμητικών Λογαριασμών στους περισσότερους Δικηγορικούς Συλλόγους θα σημαίνει την δυσκολία είσπραξης πόρων από εισφορές των ίδιων μελών δικηγόρων. Οι δικηγόροι πληρώνουν μέσω των διανεμητικών Λογαριασμών μηνιαία εισφορά από 60 € στο ΛΕΔΕ.

Από τον ίδιο Λογαριασμό πληρώνουν και μηνιαία εισφορά στο οικείο ΛΕΑΔ , εισφορά που ετήσια φθάνει και τα 350 €  σε 35 ΛΕΑΔ.

Μέχρις σήμερα η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών ΛΕΑΔ και ΛΕΔΕ από το ίδιο Ταμείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ήταν ανώδυνη για τον κάθε Δικηγόρο. Σε αρκετούς Δικηγορικούς Συλλόγους η πλειοψηφία των Δικηγόρων, πιθανόν και να αγνοούσε, ότι πλήρωνε μηνιαίες εισφορές στο ΛΕΑΔ και τον ΛΕΔΕ.

Η αδυναμία πληρωμής μερίσματος από τους διανεμητικούς λογαριασμούς, θα αφυπνίσει τους Δικηγόρους, που πρέπει εξ ιδίων να πληρώνουν από την τσέπη τους ανάλογα, ένα ποσό 70 -80 € τον μήνα. Ενδεχόμενα να υπάρξει αδυναμία πληρωμής των εισφορών  και για τα ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ και  να γεννηθεί θέμα είσπραξης των εσόδων τους, που έως σήμερα ήσαν εξασφαλισμένα.

Και τι θα γίνει, όταν η οικονομική δυσπραγία φέρει τους δικηγόρους σε δίλλημα επιλογής φορέα; Ίσως τεθεί το θέμα ΛΕΑΔ ή ΛΕΔΕ. Ποιόν φορέα θα προτιμήσει ο κάθε Δικηγόρος; Ίσως εκείνον που είναι πιο κοντά του, εκείνον, που θα προσφέρει  άμεσες παροχές, εκείνον, που θα  έχει περισσότερη ανάγκη.

Όμως αυτή η σκέψη, αυτή η επιλογή είναι λανθασμένη.

Και οι δύο φορείς είναι πολύτιμοι, πρωτοποριακοί για τους Δικηγόρους.

Όμως θα πρέπει οι φορείς, αυτό να το καταστήσουν κατανοητό στον τελευταίο δύσπιστο , τρομοκρατημένο οικονομικά δικηγόρο.

Μόνο η συνεργασία των δύο φορέων και η επιδίωξη εναλλακτικών λύσεων μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα.

Γ. ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ – ΝΟΜΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οι φορολογικές υποχρεώσει των ΛΕΑΔ και του ΛΕΔΕ, ως ΝΠΙΔ είναι ίδιες. Φορολογικές υποχρεώσεις υπάρχουν  για την σύσταση, λειτουργία, για τα έσοδα, τις παροχές, (όπως αυτό καταδείχθει  στην χθεσινή εισήγηση). Υποχρεώσεις για το υπαλληλικό προσωπικό.

            Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα ενδιαφερθεί μόνο για τα ΛΕΑΔ, αλλά και για το ΛΕΔΕ. Δεν χρειάζονται ούτε να στρουθοκαμηλίζουμε, ούτε να « άδομεν των οικιών  ημών εμπιμπραμένων». Και οι δύο φορείς έχουν αποθεματικά.

Κατά πόσο είναι ασφαλείς οι τραπεζικές καταθέσεις  των αποθεματικών;

Υπάρχουν άλλοι ασφαλέστεροι, αποδοτικότεροι τρόποι επένδυσης των αποθεματικών; Κατά πόσο κινδυνεύουν τα αποθεματικά των δικηγόρων και στους δύο φορείς;

Η κοινότητα των σκοπών και των προβλημάτων απαιτεί κοινότητα λύσεων. Κανένας φορέας δεν πρέπει να υποτιμά τον άλλον, δεν πρέπει να κατέχει ιεροκρυφίως την γνώση της αλήθειας, δεν πρέπει να φέρεται ανταγωνιστικά έναντι του άλλου. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει;

Να εγκαινιαστεί κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοενημέρωσης και δίαυλοι συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των δύο φορέων.

Είναι απαραίτητη η ανταλλαγή απόψεων για τα κοινά θέματα σε μια συνεχή βάση επικοινωνίας και συνάντηση στο ίδιο τραπέζι.

Αυτά που υπάρχουν μόνο μας ενώνουν και δεν μας χωρίζουν.

Ας γίνει αυτό πραγματικότητα.

Τα ΛΕΑΔ είναι ανοικτά και πρόθυμα.

 

 2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:Συνοπτικύη παρουσίαση οικονομικών εξελίξεων Εισηγητής Βασίλειος Σιαμαντάς χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Οι κυριότερες οικονομικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουμε σχετίζονται με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος καθώς και με τις συζητήσεις για το νέο δάνειο προς την Ελλάδα.

Κατά την άποψη μας αν και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι αρκετά φιλόδοξο και  ήδη έχει σημαντικές αποκλίσεις ( ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η  ανεργία θα κυμανθεί στο  16-17% με βάση τις προβλέψεις   Βενιζέλου στο Reuters έναντι στόχου 14,5% ενώ η  ύφεση θα φτάσει στο 3,9% έναντι στόχου 3,5%). Ωστόσο η εφαρμογή των βασικών του προβλέψεων για ιδιωτικοποιήσεις, εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, και περιορισμό των δημοσιών δαπανών είναι απαραίτητες για να μπορέσει η χώρα να ανακάμψει.

Οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν τα επόμενα χρόνια εάν το χρέος της χώρας είναι βιώσιμο είναι οι εξής :

 • O ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
 • Η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων ( δηλαδή εάν τα έσοδα του προϋπολογισμού θα υπερκαλύπτουν τα έξοδα χωρίς τους τόκους).
 • Το όφελος που θα προκύψει από την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου ώστε να αποπληρωθούν παλαιά ομόλογα
 • Το επιτόκιο με το οποίο θα δανείζεται η Ελλάδα από τους εταίρους και τον μόνιμο μηχανισμό διάσωσης.

( Με βάση το μεσοπρόθεσμο η χώρα την περίοδο 2014-2015 θα πρέπει να καταβάλει περίπου 23 δις. Ευρώ το χρόνο σε τόκους ή περίπου 10% του ΑΕΠ, συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί η απόφαση για μείωση του κόστους των δανείων η την έκδοση ευρωομολόγου ).

Η εκτίμηση μας είναι ότι ανάλογα με το βαθμό επιτυχίας του προγράμματος και του ύψους του επιτοκίου δανεισμού, υπάρχουν τρία βασικά για σενάρια την εξέλιξη  του δημοσίου χρέους :

 • Οι εταίροι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του χρέους με Διακρατικά Δάνεια η Ευρωομόλογα, η χώρα εξασφαλίζει χαμηλό επιτόκιο χρηματοδότησης,  και καταφέρνει να καταστήσει το χρέος της βιώσιμο.
 • Η χώρα εξασφαλίζει χαμηλό επιτόκιο χρηματοδότησης αλλά προχωρά σε περιορισμένη αναδιάρθρωση ( που περιλαμβάνει εκτός από επιμήκυνση και μικρό Haircut ) που οδηγεί σε βιώσιμο χρέος .
 • Το πρόγραμμα αποτυγχάνει και η χώρα προχωρά σε Haircut μεγάλου ύψους ( λιγότερο πιθανό ). Όταν αναφερόμαστε σε Haircut εννοούμε ότι η χώρα θα πληρώσει π.χ. για κάθε 100 ευρώ χρέους τα 70.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Είναι προφανές ότι ανάλογα με το σενάριο που τελικά θα επικρατήσει οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες θα είναι διαφορετικοί.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο. Πλήρως βιώσιμο Χρέος.

Η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να ανακάμπτει με αποτέλεσμα να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία ενώ  σταδιακά  θα ανακάμψουν  οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων.  Η χώρα θα μπορέσει ταχύτερα να απευθυνθεί  στις αγορές για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της αναγκών.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο . Περιορισμένη αναδιάρθρωση που οδηγεί σε βιώσιμο χρέος.

Σε αυτήν την περίπτωση η ανάκαμψη της οικονομίας θα είναι αργή και αβέβαιη αφού θα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Ο κίνδυνος να αποκλειστεί η χώρα από τις αγορές για αρκετά χρόνια  είναι υπαρκτός. Οι Ελληνικές Τράπεζες θα χρειαστούν νέες  αυξήσεις κεφαλαίου χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές συνέπειες στη λειτουργία τους . Τα ασφαλιστικά ταμεία θα χρειαστούν νέους πόρους λόγω της απομείωσης των κεφαλαίων τους. Η ανάκαμψη των τιμών των μετόχων θα εξαρτηθεί από τον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες. Οι τιμές των ομολόγων  θα εξαρτηθούν από το ύψος του Haircut.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο. Haircut μεγάλου ύψους.

Σε αυτήν την περίπτωση οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν και θα κρατικοποιηθούν. Οι αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση θα είναι σημαντικές ενώ λόγω των ελλειμμάτων ( η χώρα έχει πρωτογενές έλλειμμα) και λόγω τις ύφεσης που θα οδηγήσει σε μικρότερα φορολογικά έσοδα,   θα υπάρξει δραστική περικοπή των μισθών και των συντάξεων. Η χώρα θα αποκλειστεί από τις αγορές για πολλά χρόνια,  ενώ οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων θα συνεχίσουν την έντονα καθοδική τους πορεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Λ.Ε.Α.Δ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Πριν αναφερθούμε σε επιμέρους τοποθετήσεις θα θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά σε μερικούς κρίσιμους κατά την άποψη μας παράγοντες τόσο για την διαμόρφωση του ύψους των αποθεματικών όσο και για την κατανομή των επενδύσεων. Αυτοί είναι οι εξής :

 1. Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των μελών.
 2. Καθορισμός των μελλοντικών υποχρεώσεων προς τα μέλη βάσει των αναλογιστικών μελετών.
 3. Προσδιορισμός μέσω του καταστατικού των επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, μετρητά) οι οποίες επιτρέπονται.
 4. Στόχος ο περιορισμός του ρίσκου.

Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους παράγοντες, αφού μια ανεπιτυχής επένδυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εισφορών. Παράλληλα μία κακή πρόβλεψη για τις ανάγκες των μελών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη ρευστοποίηση κάποιων επενδύσεων με αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες ( π.χ ρευστοποίηση ομολόγων στις τρέχουσες τιμές ) .

Έτσι αφού προσδιοριστούν στο καταστατικό οι επιτρεπόμενες επενδύσεις, θα πρέπει με την βοήθεια επενδυτικών συμβούλων να προβούμε στην ποσοστιαία  κατανομή των επενδύσεων μέσω της οποίας θα πετύχουμε επαρκή ρευστότητα, περιορισμό ρίσκου.

 1. Επιλογή Επενδυτικών Συμβούλων οι οποίοι θα συνδράμουν τις Λ.Ε.Α.Δ στην ποσοστιαία κατανομή των επενδύσεων τους.
 2. Ελληνικές αξίες(Μετοχές , Ομόλογα).
 3. Διεθνείς Επενδύσεις (Μετοχές, ομόλογα εμπορεύματα  κ.λ.π) .
 4. Καθορισμός Δεικτών (Benchmark index)  για την μέτρηση τις απόδοσης μιας επένδυσης ( π.χ ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου για τις ελληνικές μετοχές).

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Είναι προφανές ότι σε ένα τόσο ρευστό οικονομικό περιβάλλον η αποτελεσματική διαχείριση των διαθεσίμων, σε σχέση πάντοτε με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, είναι σημαντικότερη από ποτέ. Όσον αφορά την Ελληνική αγορά θα επικεντρωθούμε σε τρεις τοποθετήσεις ρευστά διαθέσιμα, μετοχές και ομόλογα.

Α) ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Κατά την άποψη μας οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς ακόμα και στο πολύ αρνητικό σενάριο.   Γεγονός πάντως είναι πως σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθεί και η υπευθυνότητα των πολιτών αφού η σταθερότητα του συστήματος είναι ευθύνη όλων μας. Παράλληλα η πρόσφατη άνοδος των επιτοκίων, έχει οδηγήσει τα επιτόκια  των προθεσμιακών καταθέσεων σε ικανοποιητικά επίπέδα.

Β) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΏΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Αποτέλεσμα της κρίσης που βιώνουμε είναι ότι ο Γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου βρίσκεται σε χαμηλά 14 ετών. Ωστόσο θεωρούμε ότι εφόσον η χώρα μας συνεχίσει να λαμβάνει την απαραίτητη ρευστότητα από τους εταίρους και την ΕΚΤ και παράλληλα η ίδια προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σταδιακά, θα επέλθει και η άνοδος των τιμών των μετόχων. Οι κυριότερες επιλογές μας  προέρχονται από τις εξής κατηγορίες :

 • Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης ( ΔΕΗ,ΟΠΑΠ,ΕΛΠΕ,ΜΟΗ).
 • Εταιρείες με διεθνή Παρουσία ( ΕΕΕΚ, ΤΙΤΑΝ,).
 • Εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση ( ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ).
 • Επιφυλακτικοί για τον τραπεζικό τομέα  λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων, όπως Επισφαλή Δάνεια, Ομόλογα, Αυξήσεις Κεφαλαίου.

Γ) ΟΜΟΛΟΓΑ

Η συνοπτική αναφορά μας στην αγορά ομολόγων θα χωριστεί σε δύο μέρη τα βραχυχρόνια ομόλογα, και τα μακροχρόνια αφού οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικοί.

Βραχυχρόνια ομόλογα 1-2 έτη

 • Υψηλές Αποδόσεις 25-35%
 • Τιμές 65%-75% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.
 • Οι λήξεις τους είναι εντός του δεύτερου πακέτου στήριξης και πριν την λειτουργία του Μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης ( ESM) που προβλέπει μελέτη για την βιωσιμότητα του Ελληνικού Χρέους.
 • Οι τιμές τους δεν έχουν αποτιμήσει μια υποχρεωτική επιμήκυνση ή ένα ξαφνικό κούρεμα.

Ετσι  π.χ αν κάποιος θέλει να πουλήσει ένα ομόλογο λήξης του 2012 θα λαβει περίπου τα 70 ευρώ από τα 100 που έχει επενδύσει. Επίσης εάν κάποιος αγοράσει ένα ομόλογο ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, θα πληρώσει 70 ευρω, προσδοκώντας ότι στην λήξη του θα λάβει το σύνολο της ονομαστικής αξίας, εξασφαλίζοντας απόδοση 30%-35%.

Μακροχρόνια ομόλογα 7-30 έτη.

 • Υψηλές Αποδόσεις 11%-17%
 • Τιμές 40%-55% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.
 • Οι λήξεις τους είναι εκτός του δεύτερου πακέτου στήριξης και επομένως οι κάτοχοι τους εξαρτώνται από την πορεία τη οικονομίας.
 • Οι τιμές τους σε μεγάλο βαθμό έχουν αποτιμήσει μια υποχρεωτική επιμήκυνση ή ένα ξαφνικό κούρεμα.

Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι των ομολόγων είναι ότι  η διαπραγμάτευση τους, στην ΗΔΑΤ χαρακτηρίζεται από πολύ μικρούς όγκους συναλλαγών και από αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όπως είναι γνωστό, η ροή των κεφαλαίων προς τα εξωτερικό, είναι ελεύθερη, συνεπώς ο καθένας από εμάς μπορεί να τηρεί λογαριασμούς στο εξωτερικό πληρώντας δύο βασικές προϋποθέσεις :

 • Να πρόκειται για χρήματα νομίμως αποκτηθέντα αφού μπορούν να ελεγχθούν με βάση τις διατάξεις του πόθεν έσχες.
 • Να αποδίδεται ο φόρος των τόκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εντός μηνός.

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΟΜΟΛΟΓΑ

 • Οι προθεσμιακές καταθέσεις έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια.
 • Βραχυχρόνια ομόλογα (1-2 έτη) αποδόσεις κάτω του 1%.
 • Μακροχρόνια ομόλογα (10ετή ) αποδόσεις περίπου στο 3% – 3,5%.

Οι παραπάνω αποδόσεις αφορούν τις βασικές χώρες της ευρωζώνης

 (Γερμανία, Γαλλία ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

2) ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Όπως προκύπτει από τα γραφήματα των δεικτών που παραθέτουμε η πορεία των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, ήταν αντίστροφη από αυτή του ελληνικού χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να προσεγγίζουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Υψηλές δυνατότητες διαφοροποίησης.
 • Μεγάλη ρευστότητα
 • Πολλές εταιρείες έχουν ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις.
 • Περιορισμός του Ελληνικού ρίσκου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Απαιτείται εξειδικευμένη γνώση
 • Βασικοί δείκτες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και άρα είναι ευάλωτοι στην επιβράδυνση της οικονομίας.
 • Μικρές προσδοκώμενες αποδόσεις.
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος, για επενδύσεις εκτός ζώνης ευρώ (όπως για παράδειγμα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).

3) Εμπορεύματα – Χρυσός

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής :

 • Μεγάλη άνοδος τιμών στο πρόσφατο παρελθόν.
 • Έντονες κερδοσκοπικές κινήσεις με μεγάλη μεταβλητότητα τιμών.
 • Απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και αυξημένη εγρήγορση σε τέτοιου είδους επενδύσεις.
 • Δεν υπάρχουν περιοδικές καταβολές χρημάτων, όπως στις μετοχές και τα ομόλογα μέσω των μερισμάτων και των τόκων.
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος αφού οι τιμές είναι σε δολάρια.

3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:Τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

( Σημ.: πρόκειται για συνοπτική εισήγηση .Θα ακολουθιήσει η πλήρης εισήγηση στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011 )

Εισηγητής :Ευστάθιος Μπακάλης,ΜΔΕ στο Φορολογικό και Αστικό Δίκαιο

 

               Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών αναφορικά με την τήρηση των φορολογικών βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων καθορίζονται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύει τροποποιημένο).

               Με τη διάταξη του άρθρου 2§1 του Κ.Β.Σ, που τιτλοφορείται «Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων», ορίζεται ότι: «Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο “επιτηδευματίας”, τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση».

               Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 2§3 του Κ.Β.Σ., όπως το δεύτερο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1§3 του             Ν. 3052/2002, με ισχύ από 01-01-2003, προβλέπεται ότι: «Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρo προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγρόφου 1 του άρθρου αυτού».

               Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. και υποχρεούνται μόνο να εκδίδουν, υποβάλλουν και διαφυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτό στοιχεία, σε όσες περιπτώσεις ορίζονται ρητά σε αυτόν (βλ. και Ε.Κ. Σαΐτη, Κ.Β.Σ., Ανάλυση και Ερμηνεία, 2007, σελ. 62). Ο δε χαρακτηρισμός των ανωτέρω προσώπων ως μη κερδοσκοπικών, που κατ’ αρχήν διατυπώνεται συνήθως στο καταστατικό ή στο συστατικό τους έγγραφο, κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά, ώστε να ερευνάται μήπως το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή έχει εκτραπεί του σκοπού του, οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, είναι επιτηδευματίας και έχει όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (βλ. και την υπ’ αριθμ. 3/24.11.1992 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών).

               Εντούτοις, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 2§3 του Κ.Β.Σ., τα ανωτέρω πρόσωπα εξομοιώνονται με επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.) μόνο για τις πράξεις εκείνες παραδόσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται σε Φ.Π.Α., καθώς και για τις πράξεις εκείνες, που φορολογούνται στη φορολογία εισοδήματος.

               Στη διάταξη του άρθρου 99§1 περ. ε’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, όπως ισχύει τροποποιημένος), που τιτλοφορείται «Αντικείμενο του φόρου», ορίζεται ότι: «Αντικείμενο του φόρου είναι: …         Σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους».

               Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπάγονται στον φόρο εισοδήματος αναφορικά με τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες. Γεννάται, επομένως, το ερώτημα εάν, στην περίπτωση αυτή, συντρέχει, σύμφωνα με τα προαναλυθέντα, υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων του Κ.Β.Σ.

               Δεδομένου ότι, κατά τη γραμματική διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 2§3 του Κ.Β.Σ., η σχετική υποχρέωση γεννάται για τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μόνο για τις πράξεις «παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», που υπάγονται στον φόρο εισοδήματος, η δε εκμίσθωση ακινήτων και η παραγωγή εισοδήματος από κινητές αξίες δεν συνιστούν «παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών», ενώ, επιπλέον, το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων και το εισόδημα από κινητές αξίες δεν περιλαμβάνονται στις πηγές εισοδήματος, η προσδοκία αποκτήσεως του οποίου συνεπάγεται, κατά τη ρητή διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 2§1 του Κ.Β.Σ., τον χαρακτηρισμό ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ως επιτηδευματία, δεν συντρέχει, στην περίπτωση αυτή, νόμιμη υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων του Κ.Β.Σ. Τα ανωτέρω πλήρως επιβεβαιώνονται και από πλευράς φορολογικής διοικήσεως (βλ. και την υπ’ αριθμ. 1099747/840/ΠΟΛ. 1271/12-12-2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών).      

               Αντιθέτως, σε περίπτωση, κατά την οποία τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ασκούν και κερδοσκοπική δραστηριότητα, τότε αποκτούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θεωρούνται επιτηδευματίες και υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. Το Ν.Σ.Κ., μάλιστα, με την υπ’ αριθμ. 383/1973 Γνωμοδότησή του, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, έκρινε ότι τα εισοδήματα των ημεδαπών Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από δραστηριότητα, η οποία συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, έστω κι αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη αποβλέποντος σε κέρδη σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την απαλλαγή ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών και όχι απλώς ότι διατίθενται για την εκπλήρωση του σκοπού τους. Κατά συνέπεια, τα εισοδήματα, που αποκτούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα από την άσκηση εμπορικής εκμεταλλεύσεως, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφ’ όσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς τους (βλ. και την υπ’ αριθμ.   Ν. 6936/1223/ΠΟΛ. 167/1973 εγκύκλιο και τα υπ’ αριθμ. 1007292/10012/Β0012/25.01.1999 και 1002234/10051/Β0012/21.03.2000 σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών).