Προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ. Ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε. για τη θεώρηση βιβλίων-στοιχείων

ΠΟΛ.1152/4.11.2010 Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε. Αθήνα, 4 /11/2010ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)ΤΜΗΜΑ Β΄    Ταχ....