ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Μανούσου  Ξενάκη  του  Αλεξάνδρου, Προέδρου του Λ. Ε. Α. Δ. Ηρακλείου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με παρέμβασή μου στην προηγούμενη Ολομέλεια της Καβάλας είχα επισημάνει την ανυπαρξία των σχέσεων μεταξύ της Ολομέλειας και του Λ.Ε.Δ.Ε. Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι είναι αδιανόητο να λειτουργούν δύο φορείς, με μέλη τα ίδια άτομα, τα οποία έχουν ταυτόσημους σε πολλά σημεία και συμπληρωματικούς σε άλλα σκοπούς και να μην έχει γίνει επί τόσα χρόνια μία σοβαρή ενέργεια συνεργασίας. Και τούτο παρά τις προσπάθειες από την μεριά τη δική μας.

Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ κουραστικό να επαναλάβω και πάλι τους λόγους που πρέπει να υπάρξει συνεργασία :

Είναι απαραίτητη η συνεργασία της Ολομέλειας των Προέδρων των Λ.Ε.Α.Δ. με τον Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλους σχεδόν τους σκοπούς του Λ.Ε.Δ.Ε. Ο Λ.Ε.Δ.Ε. παρέχει εφάπαξ, ημερήσια βοηθήματα, επιδόματα τοκετού. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μελετήσομε από κοινού της δυνατότητες βελτίωσης των παροχών αυτών, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων. Θα πρέπει να μην γίνονται ταυτόχρονα οι αυξήσεις των παροχών και από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και από τα Λ.Ε.Α.Δ. και να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις παροχές προς τους συναδέλφους που κάνουν χρήση αυτών σε συνεχόμενα έτη, καθώς και να καθορίσομε από κοινού τα πλαίσια όπου πρέπει να κινούνται τα ημερήσια βοηθήματα, καθώς και η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προϋποθέσεων παροχής αυτών.

Τούτο έγινε εμφανές και κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. στις 29 Μαίου, όπου είχα παραβρεθεί με απόφαση της Συντονιστικής, για να αναπτύξω τον προβληματισμό μας. Σε συζήτηση ένστασης μέλους για επανεξέταση αίτησης για καταβολή χρηματικού βοηθήματος που είχε απορριφθεί για ορισμένο αριθμό ημερών, ζήτησαν από τον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου να τους ενημερώσει αν πήρε βοήθημα και από το ΛΕΑΔ του συλλόγου του. Εκμεταλλευόμενος την στιγμή έκανα παρέμβαση και ανέπτυξα τις θέσεις μας για την ανάγκη της συνεργασίας μας. Φάνηκε να τυγχάνουν αποδοχής από ένα αρκετά σημαντικό αριθμό Προέδρων. Όμως δεν έγινε καμία περαιτέρω προσέγγιση από μεριάς του Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΕΔΕ για αντιμετώπιση του θέματος.

Μπορούμε επίσης να συνεργαστούμε  και με βάση την εμπειρία που έχομε αποκτήσει σε θέματα υγείας των συναδέλφων, να ασκήσομε από κοινού πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Υ.Δ.Ε. κ.λ.π.) για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Θα μπορούσαμε επίσης, κατά την άποψή μου, να συνεργαστούμε και για τη βελτίωση των όρων της ομαδικής Νοσοκομειακής περίθαλψης μας, που θα έχει ως σημείο αναφοράς τις αρχές της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας, καθώς και την διερεύνηση των δυνατοτήτων που ανοίγονται στο πλαίσιο των συγχρόνων τάσεων του συστήματος των τριών πυλώνων ασφάλισης.

Ιδιαίτερα όμως σήμερα η συνεργασία των ΛΕΑΔ με τον ΛΕΔΕ επιβάλλεται και για ένα ακόμη σημαντικό λόγο. Τον διαφαινόμενο κίνδυνο για κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και των προεισπράξεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία θα καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές, τότε θα αντιμετωπίσομε και οι δύο σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ιδιαίτερα βέβαια τα ΛΕΑΔ, των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους προέρχεται από τις προεισπραττόμενες αμοιβές, αλλά και ο ΛΕΔΕ, αφού η είσπραξη των ετήσιων εισφορών των μελών του είναι συνδεδεμένη άμεσα με την ύπαρξη των διανεμητικών λογαριασμών, οι οποίοι θα εξαφανιστούν. Εκεί όμως που θα απαιτηθεί η άμεση συνεργασία είναι στην περίπτωση κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος. Δηλαδή να καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές και η δυνατότητα έκδοσης τριπλοτύπων προείσπραξης. Τότε από κοινού ΛΕΑΔ και ΛΕΔΕ θα πρέπει να αποφασίσομε, με βάση τα τότε οικονομικά δεδομένα, ποιες είναι οι δυνατότητες να διατηρηθούν οι παροχές μας και με ποιο τρόπο και αν όχι ποιες από τις παροχές θα διατηρηθούν και σε ποιο επίπεδο.

Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσομε και να εντείνομε τις προσπάθειές μας όλοι μαζί και σε συνεργασία με τους Προέδρους των αντίστοιχων Δικηγορικών Συλλόγων να κάνομε πράξη την συνεργασία της Ένωσης των Λ.Ε.Α.Δ. με τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Θα προσπαθήσω επίσης συνοπτικά να σας εκθέσω και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην υγειονομική περίθαλψη και συγκεκριμένα στον Δημόσιο φορέα μας τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (Τ.Υ.Δ.Ε.).

Δυστυχώς η εικόνα του Τ.Υ.Δ.Ε., πέρα από τα γενικότερα προβλήματα όλης της κοινωνικής ασφάλισης, δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Αντίθετα υπάρχει μία σημαντική επιδείνωση, τόσο των λειτουργικών προβλημάτων στον τομέα της εκκαθάρισης των υποβαλλομένων εξόδων από τους δικηγόρους, όσο , και κυρίως, στην οικονομική κατάσταση του Τ.Υ.Δ.Ε. Οι δικηγόροι έχουν να πληρωθούν τα υποβληθέντα έξοδα από το 1ο τρίμηνο του 2009. Τα Νοσοκομεία, κλινικές κ.λ.π. δεν έχουν πληρωθεί για νοσήλεια του τέλους του 2008. Τα φαρμακεία δεν έχουν πληρωθεί για υποβληθείσες απαιτήσεις τους από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Τα οικονομικά δεδομένα του Τ.Υ.Δ.Ε. είναι απελπιστικά. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο προϊστάμενος αυτού κ. Β. Αναγνωστόπουλος, το ενεργητικό του (διαθέσιμα κεφάλαια) τέλος Ιουνίου ανερχόταν στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) ευρώ, τα οφειλόμενα δε ποσά, για τα οποία βεβαίως και δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή, αφού δεν έχει γίνει εκκαθάριση των δαπανών, υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και πιθανόν εγγίζουν το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.

Οι ελπίδες για βελτίωση των παροχών του Τ.Υ.Δ.Ε. που είχαμε εναποθέσει στην ενοποίηση των ταμείων και την δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ελπίζαμε δε σε βελτίωση των παροχών, αφού οι παροχές του Τ.Υ.Δ.Ε. βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τις παροχές υγείας των άλλων ασφαλιστικών ταμείων που συνενώθηκαν, ακόμη και από τις παροχές των άλλων φορέων υγείας στους δικηγόρους (Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών Πειραιά και Θεσσαλονίκης).

Όμως έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και οι προσπάθειες που έχουν γίνει (κυρίως από την Θεσσαλονίκη) για την σύνταξη ενιαίου κανονισμού υγείας του Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει καρποφορήσει. Δεν υπάρχει συντονισμός και ούτε και έχουν γίνει κάποιες συστηματικές ενέργειες από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων για την αντιμετώπιση του προβλήματος έστω και μεταξύ των τεσσάρων (4) τομέων υγείας στους δικηγόρους, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, όπως ακριβώς γινόταν και πριν από την ενοποίηση.

Με τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 3488/12-2-2010 προς τον Πρόεδρο Της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. και 3638/22-2-2010 προς το Ε.Τ.Α.Α. (συνημμένα), ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρει τα υπάρχοντα προβλήματα και εισηγείται ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλη-μάτων του Ταμείου θα πρέπει : 1. Να αυξηθούν κατά σαράντα τοις εκατό (40 %) οι εισφορές των ασφαλισμένων, 2. Να καθιερωθεί ετήσια εισφορά των εμμέσων μελών από 50 έως 100 ευρώ, και 3. Να γίνεται έλεγχος των συνταγών των φαρμάκων και των παρακλινικών εξετάσεων από Ελεγκτή ιατρό και Φαρμακοποιό και 4. Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού για την διαπίστωση της τυχόν εισφοροδιαφυγής.

Σε παρατηρήσεις του Κ. Τσαντήλα επί του παραπάνω εγγράφου στις 16 Μαρτίου 2010 προς του Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων αναφέρεται :

«6) Από τα 14.329 εν ενεργεία μέλη του Τ.Υ.Δ.Ε., περίπου ποσοστό 50 %, δηλαδή 7.000 μέλη, ορκίστηκαν και έχουν χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-1993. Με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 ορίζεται υποχρέωση συμμετοχής του Κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση, με ποσοστό 3,40 % επί του ποσού της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας, όπως κάθε φορά προσδιορίζεται και αφορά τα ενεργά μέλη των Ασφαλιστικών Οργανισμών, που έχουν χρόνο ασφάλισης μετά την 1-1-1993.

Το Τ.Υ.Δ.Ε. από 1-1-2005 μέχρι και σήμερα δεν έχει εισπράξει αυτόν τον νο-μοθετημένο πόρο, που για το χρονικό διάστημα 1/1/2005-31-12-09, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 9.899,400,00 ευρώ, ως η ακόλουθη ανάλυση,

α)ποσό 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας έτους 2009 ευρώ 693,35

β) ποσοστό 3,40 % συμ/χης του Κράτους (693,35 Χ 3,40 %)=ευρώ 23,57 μηνιαίως για κάθε ασφαλισμένο.

γ) 1/1/2005-31-12-09 = 60 μήνες Χ 23,57 € Χ 7.000 μέλη = 9.899.400 ευρώ.

δ) στο οφειλόμενο από το Κράτος ποσό των 9.899.400,00 ευρώ, θα πρέπει να προστεθούν και οι διαφορές που προκύπτουν, κατά το διάστημα 1/1/1993-31/12/2004, για τα μέλη εκείνα του Τ.Υ.Δ.Ε., στα οποία δεν είχε χορηγηθεί ο Α.Μ.Κ.Α. και κατά συνέπεια δεν αναγραφόταν στις καταστάσεις καταβολής της εισφοράς του Κράτους, ο αριθμός των οποίων ξεπερνούσε το 50 % των νεοασφαλισμένων.»

Πράγματι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.2084/1992, το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά ποσοστό 3,40 % μηνιαίως για κάθε δικηγόρο που έχει εγγραφεί μετά την 1-1-1993 επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή 282,84 ευρώ για τον καθένα το 2009. Το ποσό σύμφωνα με τον αριθμό των μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένων (που κατά την άποψή μου πρέπει σήμερα να υπερβαίνουν κατά πολύ τους 7.000) φαίνεται να ανταποκρίνεται στα όσα αναφέρει ο κ. Τσαντήλας στις παρατηρήσεις του. Συγκεκριμένος αριθμός δεν μπορούσε δυστυχώς αυτή τη στιγμή να μου δοθεί από το Τ.Υ.Δ.Ε.

Όμως προξενεί αρκετά ερωτηματικά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Τσαντήλας όταν ήταν Διευθυντής του Τ.Υ.Δ.Ε., σε στοιχεία που είχε δώσει στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. της 10-11-2007 αναφέρει σχετικά με τα έσοδα του Τ.Υ.Δ.Ε. ότι «το Κράτος συμμετέχει περίπου με το ποσό των 150.000 ευρώ, για τους από 1-1-1993 νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα….». Σε στοιχεία που βρήκα από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Δ.Ε. στις 28-5-2005 και τον ισολογισμό του 2004, προκύπτει ότι τα έσοδα από την συμμετοχή του κράτους σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ανήλθαν στο ποσό των 420.958,33 ευρώ, το οποίο όμως σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων αφορούσε και εισφορές και προηγουμένων ετών !!!!!!!! Στον δε ισολογισμό του 2000 αυτά τα έσοδα ανερχόταν στο ποσό των 31.949.451 δραχμών (93.762,15 €)

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι υπάρχει τεράστια διαφορά στα ποσά που αναγράφονται στους απολογισμούς που είχε συντάξει ο κ. Τσαντήλας όταν ήταν Διευθυντής του Τ.Υ.Δ.Ε. (100.000 – 200.000 € ετησίως) και στο ποσό που αναφέρει στις από 16-3-2010 παρατηρήσεις του (2.000.000 ετησίως) και το οποίο δεν δικαιολογείται από τον μικρότερο αριθμό ασφαλισμένων τα παλαιότερα έτη.

Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μία περαιτέρω διερεύνηση του θέματος για να διαπιστωθεί αν όλα αυτά τα χρόνια το Τ.Υ.Δ.Ε. δεν εισέπραξε τα ποσά που δικαιούταν από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τον Ν. 2084/1992, ώστε να ασκηθούν πιέσεις και να βρεθεί τρόπος ώστε να εισπραχθούν και να μην οδηγηθούμε στις προτεινόμενες αυξήσεις των εισφορών για να καλυφθεί το έλλειμμα του Τ.Υ.Δ.Ε.

Το πρόβλημα τώρα της εκκαθάρισης των υποβαλλομένων νοσηλείων εξακολουθεί να είναι δύσκολο στην επίλυσή του με το υπάρχον προσωπικό του Τ.Υ.Δ.Ε. Έγινε μία συζήτηση με τον Κ. Αναγνωστόπουλο αν μπορούμε τουλάχιστον τα μεγάλα ΛΕΑΔ που έχουν υπαλλήλους και μπορούμε να τους στείλομε να εκπαιδευτούν στην εκκαθάριση, ώστε να γίνεται η εκκαθάριση των μελών μας στους συλλόγους και να τα στέλνομε έτοιμα στο Τ.Υ.Δ.Ε. υπήρξε θετική ανταπόκριση. Μας επισημάνθηκε όμως ότι και πάλι και η εκκαθάριση να γίνει, το Τ.Υ.Δ.Ε. δεν θα μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες γιατί δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια.

Αντίθετα είμαστε σε θετική κατεύθυνση για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει με την καθυστέρηση της εκκαθάρισης από το Τ.Υ.Δ.Ε. σε σχέση με την καταβολή της αποζημίωσης από την GENERALI, όσων συμμετέχουν στην σύμβαση της ομαδικής Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

Στις συναντήσεις που είχαμε ο κ. Παναγόπουλος και εγώ τόσο με τον κ. Γουσέτη (Προεδρεύοντα Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.) στις 26-2-2010, αλλά κυρίως με τον κ. Αναγνωστόπουλο στις 26 Ιουνίου 2010, αντιμετωπίστηκε θετικά το αίτημά μας για την εκκαθάριση (όχι βεβαίως και την πληρωμή) των νοσηλείων όσων είναι ασφαλισμένοι στην GENERALI και την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης που θα δίνει το δικαίωμα άμεσης είσπραξης του υπολοίπου από την ασφαλιστική εταιρεία. Ήδη είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Αναγνωστόπουλο για την διαδικαστική διευθέτηση του θέματος. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσομε τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος.

Τελειώνοντας.

Απ’ ότι έχει διαπιστωθεί τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το Τ.Υ.Δ.Ε. στους επαρχιακούς Δικηγορικούς Συλλόγους, αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με τα θέματα υγείας, αφού βεβαίως αυτά είναι περισσότερο συμβατά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες και παροχές τους, είναι οι Λογαριασμοί Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων (Λ.Ε.Α.Δ.).

Για το λόγο αυτό προτείνω η νέα Συντονιστική Επιτροπή του νομικού προσώπου πλέον της ΕΝΩΣΗΣ, που θα εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στην Ολομέλεια του Ναυπλίου, να αναλάβει άμεσα την πρωτοβουλία να διοργανώσει ημερίδα με θέμα τον τομέα υγείας των δικηγόρων στα πλαίσια του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με την συμμετοχή των Λ.Ε.Α.Δ., των τεσσάρων τομέων υγείας των δικηγόρων (Επαρχιών – Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) καθώς και του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Ηράκλειο  Ιούλιος 2010

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Λ.Ε.Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ