Το ΛΕΑΔΞ στοχεύοντας στην αναβάθμιση της επικοινωνίας με τα μέλη του, από την 1η Φεβρουαρίου 2011, αποκτά παρουσία στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.leadxanthi.gr.