ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αθήνα 12-2-2010               Αριθμ. Πρωτ. 3488

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Ο Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών έχει ασφαλισμένους: Άμεσα μέλη: εν ενεργεία 14.329 – συνταξιούχοι 1.667, Έμμεσα μέλη: 3.251. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ: 19.247. Την 12/2/2009 έχει ταμειακό υπόλοιπο 3.074.386,08 ευρώ.
Οι υποχρεώσεις για παροχές υγείας σε Ασφαλισμένους Δικηγορικούς Συλλόγους, Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακεία, Φαρμακευτικούς Συλλόγους κ.λ.π., είναι περίπου 13.000.000,00 ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω σε πολύ σύντομο χρόνο εφόσον καταστεί δυνατή η εκκαθάριση νοσηλίων κ.λ.π. (προς το παρόν θεωρείται αδύνατον) δεν θα υπάρχουν χρήματα για εξόφληση των υποχρεώσεων του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών με αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι συμβάσεις όλων των Φορέων, Νοσοκομείων, Φαρμακείων κ.λ.π.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εσόδων του Τομέα και για να ενταχθεί ο Τομέας στον Ενιαίο Κανονισμό Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. με τις αυξημένες παροχές που παρέχουν οι άλλοι τομείς, πρέπει ΑΜΕΣΑ να γίνουν:
1.Αύξηση εισφορών κατά 40% στους Ασφαλισμένους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 2048/1992 (ΦΕΚ 165/Α/7.1.1992) (έχει υποβληθεί και σχετική απόφαση Δ.Σ. ¨53/19/5.11.2000″ για τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης).
2.Καθιέρωση ετήσιας εισφοράς Έμμεσων μελών 50 έως 100 ευρώ.
3.Έλεγχος των Συνταγών Φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων και εξειδικευμένων περιπτώσεων, των Ασφαλισμένων από Ελεγκτή Γιατρό και Φαρμακοποιό
σε όλους τους Νομούς της χώρας.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι με το υπάρχον προσωπικό του Τομέα και χωρίς Ελεγκτή Γιατρό και Φαρμακοποιό είναι αδύνατη η εκκαθάριση του μεγάλου όγκου παροχών από δύο Υπαλλήλους με Δ´ βαθμό και χωρίς την υποχρεωτική εκπαίδευση και έναν υπάλληλο στο Λογιστήριο και των δύο (2) Τομένων, Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, με Δ´ βαθμό και χωρίς εισαγωγική εκπαίδευση.
Προς το παρόν έχουν διατεθεί τρία (3) άτομα με συμβάσεις stage του Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, από τον οποίο αμείβονται, για την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων του Τομέα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΒΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ