Τι είναι ο Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης;

Ο Λ.Ε.Α.Δ. (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ξάνθης) αποτελεί ΝΠΙΔ (σωματείο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2676/5-1-1999 ( ΦΕΚ 5-1-1999 ) τα Ταμεία Πρόνοιας των Δικηγορικών Συλλόγων που είχαν ιδρυθεί με τον α.ν 87/1936, καταργήθηκαν από 01-07-1999, ενώ, σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας διάταξης, δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,  να συστήσει Λογαριασμό Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας  των μελών του, σωματειακής μορφής (Ν.Π.Ι.Δ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ως καθολικό διάδοχο φορέα του Ταμείου Πρόνοιας που καταργήθηκε.

Ποιος είναι ο σκοπός του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.;

Από τις διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.  προκύπτει ότι σκοπός του είναι η εδραίωση πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών, Η ανάπτυξη πολιτιστικής, πνευματικής, επιστημονικής και αθλητικής δραστηριότητας των μελών και η δημιουργία, προς εξυπηρέτηση των δικηγόρων Ξάνθης, κλάδου πρόνοιας.

Πως μπορώ να γίνω μέλος;

Mέλος μπορεί να γίνει κάθε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και καταβάλλοντας την εφάπαξ εισφορά του.

Τι μου παρέχει ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.;

Βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του, ο Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης παρέχει στα μέλη του:

  • Εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδο μέλους από την ενεργό δικηγορία όταν συνταξιοδοτηθεί από το Ταμείο Νομικών.
  • Εφάπαξ αποζημίωση στο χήρο ή χήρα του/της δικηγόρου που απεβίωσε.
  • Εφάπαξ αποζημίωση στα μέλη που συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο Νομικών λόγω ανικανότητας προς εργασία από ασθένεια σωματική ή διανοητική.

 

Τι θα συμβεί εάν ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί ο ίδιο έτος; Μήπως κινδυνεύουν τα αποθεματικά του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.;

Τα αποθεματικά του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. δεν κινδυνεύουν, διότι απαγορεύεται με βάση το καταστατικό στο Δ.Σ. να μειώσει τα αποθεματικά του Λογαριασμού. Το Δ.Σ. θα εισάγει το θέμα στη Γ.Σ. των μελών και αυτή θα αποφασίσει, εάν θα μειωθούν τα αποθεματικά, ή εάν θα καταβληθεί η εφάπαξ αποζημίωση σε δύο ή περισσότερες δόσεις, ή εάν θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά.

 

Τι θα συμβεί εάν ένα μέλος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. προβεί σε ανάληψη χρημάτων με σκοπό την οικειοποίηση;

Αυτό είναι αδύνατον, διότι υλικές αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται ύστερα από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους παρακάτω περιορισμούς και προϋποθέσεις:

1)    για την ανάληψη ποσού έως 5.000,00 Ευρώ απαιτείται η υπογραφή ενός μόνο προσώπου από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,

2)     για την ανάληψη ποσού από 5.000,00 έως και 50.000,00 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές δύο προσώπων από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,

3)     για την ανάληψη ποσού από 50.001,00 μέχρι και 199.999,99 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές τριών προσώπων από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. πρόσωπα,

4)     για την ανάληψη ποσού άνω των 200.000,00 Ευρώ απαιτούνται οι υπογραφές όλων των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

 

Πως διασφαλίζεται η σωστή καταχώρηση των εσόδων του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. και η εποπτεία της;

Από το 2010 εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα, το οποίο χειρίζονται μόνο μέλη του Δ.Σ. και Λογιστής, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από την εταιρία PRUDENTIAL. Επιπρόσθετα απαγορεύονται οποιεσδήποτε υλικές αναλήψεις χρημάτων. Επιτρέπονται μόνο συμψηφιστικές εγγραφές και μόνο στο όνομα του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.

 

Μπορεί το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. να προβεί σε πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού;

Απαγορεύεται από το καταστατικό. Μόνο η Γ.Σ. των μελών είναι αρμόδια για την πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού.

 

Γιατί να εμπιστευθώ το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ;

Διότι έχει από τις καλύτερες αναλογίες μελών-αποθεματικού (1 προς 8.000,00 Ευρώ) στην Ελλάδα, πολύ καλύτερη από το Λ.Ε.Δ.Ε., διοικείται από συναδέλφους, μπορεί να ελεχθεί από οποιονδήποτε, έχει μεταβιβάσει σημαντικές αρμοδιότητές του στη Γ.Σ. των μελών και η Εξελεγκτική Επιτροπή του αποτελείται από τους τελευταίους διατελέσαντες Προέδρους του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης.

 

Γιατί το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., από τη στιγμή που διαθέτει καλύτερη αναλογία μελών-αποθεματικού σε σχέση με το Λ.Ε.Δ.Ε. έχει λιγότερες παροχές;

α) Ο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., όπως και τα αντίστοιχα ΛΕΑΔ Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, έχουν απο τις καλύτερες στην Ελλάδα αναλογίες μελών-αποθεματικού και προσπαθεί να δημιουργήσει σημαντικά αποθεματικά κεφάλαια, ώστε η βιωσιμότητά του να είναι εξασφαλισμένη για τα επόμενα 30-40 χρόνια τουλάχιστον εκμεταλλευόμενος την ηλικιακή συγκυρία. Συγκεκριμένα, υφίστανται περίπου 20 δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. από την ηλικία των 55 ετών και άνω, οι οποίοι και θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα 10 χρόνια. Συνεπώς η επόμενη δεκαετία (2010-2020) αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα αποθεματικά κεφάλαια και να εξασφαλιστεί απόλυτα η βιωσιμότητα του Λογαριασμού, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να δοθούν περαιτέρω και αυξημένες παροχές.

β) Σε συζητήσεις με αναλογιστές της εταιρίας Prudential, το Δ.Σ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η ισχυροποίηση των αποθεματικών για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Στην 11η Ολομέλεια της Ένωσης των Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος υπήρξαν συγκρουόμενες απόψεις για τη βιωσιμότητα του Λ.Ε.Δ.Ε., εάν δεν αυξηθούν οι εισφορές.

γ) Το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. προσβλέπει στο να προλάβει το μέλλον. Ειδικότερα είναι πιθανή η δημιουργία επαγγελματικών ταμείων υπό τη μορφή ταμείων συνταξιοδότησης και είναι βέβαιο ότι σε αυτά θα ενσωματωθούν τα Λ.Ε.Α.Δ. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν τα ποσοστά συμμετοχής. Δηλαδή, εάν σε ένα επαγγελματικό ταμείο καθορισθεί αναλογία 1 : 10.000,00 Ευρώ τότε τα μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ για τη συμμετοχή τους, αφού η αναλογία΄για αυτούς είναι 1 : 8.000,00 Ευρώ.

δ) Αναλογιστικές μελέτες σε άλλα Λ.Ε.Α.Δ. έδειξαν ότι δεν μπορούν να δίνουν μεγάλες παροχές. Μια αναλογιστική μελέτη έχει διάρκεια 10 ετών και προϋποθέτει σταθερό αριθμό εισερχομένων, σταθερό αριθμό εξερχομένων, σταθερές πηγές εσόδων, σταθερά έξοδα κλπ, στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ., αλλά θα σταθεροποιηθούν σε περίπου μια δεκαετία από τώρα, οπότε και θα είναι δυνατή η δημιουργία αναλογιστικής μελέτης και ο καθορισμός επιπλέον παροχών.

ε) Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να αναμένουμε μια δεκαετία παρά να διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητά του. Οι συντάξεις του Τ.Ν. με την κατώτερη κλίμακα, στην οποία είναι ασφαλισμένοι οι δικηγόροι θα είναι περίπου 700,00 Ευρώ. Το ΤΕΑΔ (Επικουρικό Ταμείο), εάν επιβιώσει, δεν θα μπορεί να δίνει σύνταξη μεγαλύτερη του 20% της κύριας, δηλαδή περίπου 140,00 Ευρώ. Συνολικά επομένως το ποσό της σύνταξης από κύριο και επικουρικό ταμείο αναμένεται να μην υπερβαίνει το ποσό των 850,00 Ευρώ. Απομένει λοιπόν στο Λ.Ε.Δ.Ε. και στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. για να βελτιώσουν τις συνταξιοδοτικές παροχές.

 

Τι είναι το Λ.Ε.Δ.Ε.;

Το Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών. Είναι σωματείο και σε αυτόν συμμετέχουν δικηγόροι από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, πλην των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που έχουν τα δικά τους Ταμεία Προνοίας.

 

Τι διαφέρει ο Λ.Ε.Δ.Ε. από το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.;

Στο Λ.Ε.Δ.Ε. ασφαλίζονται δικηγόροι από όλους τους επαρχιακούς δικηγορικούς συλλόγους, ενώ στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ μόνο δικηγόροι-μέλη του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης.

 

Σε τι μοιάζει ο Λ.Ε.Δ.Ε. με το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ;

Είναι και τα δύο σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς καμιά κρατική ενίσχυση και τα κεφάλαιά τους αποτελούνται καθαρά από συνδρομές των μελών τους.

 

Ποιες είναι οι παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε. σε σχέση με το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ;

Και οι δύο Λογαριασμοί χορηγούν εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, ολικής ανικανότητας κλπ. Επιπλέον ο Λ.Ε.Δ.Ε χορηγεί μηνιαία χρηματική ενίσχυση, επίδομα τοκετού και αποζημίωση λόγω πρόσκαιρης αποχής από την εργασία.

 

Ποια είναι τα αποθέματα του Λ.Ε.Δ.Ε. σε σχέση με του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. το 2010;

Η αναλογία του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι για κάθε ασφαλισμένο είναι 1 : 1.700,00 Ευρώ, ενώ η αναλογία του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. για κάθε ασφαλισμένο είναι 1 : 8.000,00 Ευρώ.