ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2010

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2010 (ΤΑΝ) ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

ΑΝΩ 5 ΕΤΙΑΣ (Ν.3655/3-4-08, άρθρο 141 §2)

( μειωμένη εισφορά κατά 50% κατά το 12μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού )

ΜΗΝΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ

(ΑΣΦ/ΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/92)

ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (ΑΣΦ/ΝΕΣ ΑΠΟ 1/1/93)

1-2009

1.688,43 €

1.594,71 €

2-2009

1.615,02 €

1.525,38 €

3-2009

1.541,61 €

1.456,05 €

4-2009

1.468,20 €

1.386,72 €

5-2009

1.394,79 €

1.317,39 €

6-2009

1.321,38 €

1.248,06 €

7-2009

1.247,97 €

1.178,73 €

8-2009

1.174,56 €

1.109,40 €

9-2009

1.101,15 €

1.040,07 €

10-2009

1.027,74 €

970,74 €

11-2009

954,33 €

901,41 €

12-2009

880,92 €

832,08 €

1-2010

954,33 €

901,41 €

2-2010

1.027,74 €

970,74 €

3-2010

1.101,15 €

1.040,07 €

4-2010

1.174,56 €

1.109,40 €

5-2010

1.247,97 €

1.178,73 €

6-2010

1.321,38 €

1.248,06 €

7-2010

1.394,79 €

1.317,39 €

8-2010

1.468,20 €

1.386,72 €

9-2010

1.541,61 €

1.456,05 €

10-2010

1.615,02 €

1.525,38 €

11-2010

1.688,43 €

1.594,71 €

12-2010

1.761,84 €

1.664,04 €

 

  • · Στο εξώφυλλο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου 2010 γράφετε την ένδειξη «ΜΗΤΕΡΕΣ».
  • · Ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) επισυνάπτεται στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.
  • · Στον ΤΕΑΔ καταβάλλεται κανονική ασφαλιστική εισφορά, όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι.
  • · Κάθε εισφορά που καταβάλλεται από τον εργοδότη (υποχρεωτική ή με απόφασή του) για μητέρα ασφαλισμένη στον ΤΑΝ πρέπει να καταβάλλεται στο ακέραιο.

 

Από το ΕΤΑΑ / ΤΑΝ