ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   (Ε.Τ.Α.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ       (Τ.Α.Ν.)         &

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    ( Τ.Ε.Α.Δ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ          ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ

ΤΗΛ.  210.5296.140 www.tnomik.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β ’

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΤΑΝ & ΤΕΑΔ

ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/1993  ( ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  –  ΝΑ )

 

 

2η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      2.046,36 €   ετήσια                  (170,53    €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ      613,92 €  ετήσια                      (51,16        €     μηνιαία εισφορά)

 

3η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      2.426,04 €   ετήσια                 (202,17    €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ      727,80 €   ετήσια                  (60,65    €     μηνιαία εισφορά)

 

4η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      2.804,64 €   ετήσια                  (233,72   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ      841,44 €   ετήσια                   (70,12    €     μηνιαία εισφορά)

 

5η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      3.167,16 €   ετήσια                  (263,93   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ      950,16 €   ετήσια                  (79,18    €     μηνιαία εισφορά)

 

6η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      3.445,56 €   ετήσια                  (287,13   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.033,68 €   ετήσια                   (86,14    €     μηνιαία εισφορά)

 

7η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      3.714,72 €   ετήσια                  (309,56   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.114,44 €    ετήσια                  (92,87    €     μηνιαία εισφορά)

 

8η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      3.984,00 €   ετήσια                  (332,00   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.195,20 €    ετήσια                  (99,60    €     μηνιαία εισφορά)

 

9η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      4.253,16 €   ετήσια                  (354,43   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.275,96 €    ετήσια                  (106,33    €    μηνιαία εισφορά)

 

10η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      4.522,44 €   ετήσια                   (376,87   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.356,72 €   ετήσια                   (113,06    €     μηνιαία εισφορά)

 

11η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      4.791,60 €   ετήσια                   (399,30    €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.437,48 €   ετήσια                   (119,79     €     μηνιαία εισφορά)

 

12η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      5.060,76 €   ετήσια                   (421,73    €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.518,24 €   ετήσια                   (126,52     €     μηνιαία εισφορά)

 

13η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      5.330,04 €   ετήσια                   (444,17   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.599,00 €   ετήσια                   (133,25    €     μηνιαία εισφορά)

 

14η ασφαλιστική κατηγορία

ΤΑΝ      5.599,20 €  ετήσια                   (466,60   €     μηνιαία εισφορά)

ΤΕΑΔ    1.679,76 €  ετήσια                   (139,98   €     μηνιαία εισφορά)

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (εκτός των περιλαμβανομένων στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Α’)

  • · Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατηγορίες 2η – 14η καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς τη μείωση 50% της πρώτης πενταετίας                       –   Ν.2150/93, άρθρο 19, παρ. 4
  • · Οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση / υπεύθυνη δήλωση για επιλογή ανώτερης της 1ης ασφαλιστική κατηγορία στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών κατά την έναρξη της   ασφάλισής τους στον Τομέα, ή στην αρχή κάθε έτους, (η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος) ή και κατά τη διάρκεια του έτους και έως την 31/12 του έτους αυτού (δηλαδή πριν αρχίσει η προθεσμία καταβολής του).

Η δήλωση επιλογής ανώτερης κατηγορίας ισχύει για όλα τα επόμενα της δήλωσης ασφαλιστικά έτη μέχρι ανάκλησής της από τον ασφαλισμένο.

  • · Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται χωριστά για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και χωριστά για τον ΤΕΑΔ, εφόσον υπάρχει ευχέρεια επιλογής διαφορετικής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον κάθε Τομέα, ισχύει από την πρώτη του έτους υποβολής της δήλωσης επιλογής και για ολόκληρο το έτος    –    Π.Δ. 125/93, άρθρο 2, παρ. 2
  • · Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτή που είχε στο προηγούμενο έτος επιλέξει   –  ΑΔΣ 4202/13/2006
  • · Τα παράβολα ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Δικηγόρου στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο είναι ανάλογα της ασφαλιστικής κατηγορίας που ανήκει κατά το έτος προαγωγής.
  • · Σε περίπτωση ΠΑΓΙΑΣ αντιμισθίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την εισφορά  (2/3) ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο Δικηγόρος  –  Εγκύκλιος ΤΑΝ  408/07
  • · Σε όποια ασφαλιστική κατηγορία ανήκει ο Δικηγόρος δικαιούται να επικολλήσει ένσημα στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τα οποία αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική του εισφορά – Ν.3232/04, άρθρο 18, παρ. 7
  • · Σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας από Υποθηκοφύλακες,  Δικαστικούς Επιμελητές και Συμβολαιογράφους δεν αφαιρούνται από την ασφαλιστική τους εισφορά ένσημα ή ποσά κράτησης επί των αναλογικών δικαιωμάτων.

 

Από τους Τομείς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ

του ΕΤΑΑ