Τι είναι το Λ.Ε.Δ.Ε.;

Το Λ.Ε.Δ.Ε. είναι ό Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών. Είναι σωματείο και σε αυτόν συμμετέχουν δικηγόροι από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους, πλην των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που έχουν τα δικά τους Ταμεία Προνοίας

Τι διαφέρει ο Λ.Ε.Δ.Ε. από το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ.;

Στο Λ.Ε.Δ.Ε. ασφαλίζονται δικηγόροι από όλους τους επαρχιακούς δικηγορικούς συλλόγους, ενώ στο Λ.Ε.Α.Δ.Ξ μόνο δικηγόροι-μέλη του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης

Σε τι μοιάζει ο Λ.Ε.Δ.Ε. με το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ;

Είναι και τα δύο σωματεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς καμιά κρατική ενίσχυση και τα κεφάλαιά τους αποτελούνται καθαρά από συνδρομές των μελών τους

Ποιες είναι οι παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε. σε σχέση με το Λ.Ε.Α.Δ.Ξ;

Και οι δύο Λογαριασμοί χορηγούν εφάπαξ χρηματική ενίσχυση λόγω συνταξιοδότησης, ολικής ανικάνότητας κλπ. Επιππλέον ο Λ.Ε.Δ.Ε χορηγεί μηνιαία χρηματική ενίσχυση, επίδομα τοκετού και αποζημίωση λόγω πρόσκαιρης αποχής από την εργασία.

Ποια είναι τα αποθέματα του Λ.Ε.Δ.Ε. σε σχέση με του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. το 2010;

Η αναλογία του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι για κάθε ασφαλισμένο είναι 1 : 1.700,00 Ευρώ, ενώ η αναλογία του Λ.Ε.Α.Δ.Ξ. για κάθε ασφαλισμένο είναι 1 : 8.000,00 Ευρώ