ΠΟΛ.1152/4.11.2010

Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.

Αθήνα, 4 /11/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄   

Ταχ. Δ/νση:  Καρ. Σερβίας 10               
Ταχ. Κωδ.:  101 84 ΑΘΗΝΑ                                  
Πληροφορίες:  Δ.Ασημακοπούλου
Τηλέφωνο:  2103610030 
FΑΧ:  2103615052

ΠΟΛ 1152

ΘEMA: «Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Υ.Δ.Ε.»

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.2084/92 και ύστερα από το υπ. αριθ. Φ.10060/25371/2762/12-10-2010 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν για την πληρέστερη ενημέρωση σας, θέτουμε υπόψη σας ότι κατά την  θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τις ΔΟΥ  των Δικηγόρων Επαρχιών, των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και των Άμισθων Δικαστικών Επιμελητών θα ζητείται να προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ).   

Ακριβές Αντίγραφο                       
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                           

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ