ΕΝΩΣΗ Λ.Ε.Α.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα: 8/12/2010

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΕΔΡΑ : Πάτρα, Φιλοποίμενος 24, Πάτρα Αρ. Πρωτ.: 3

Τηλ.: 2610 220 933

Προς: _________________

_______________________

_______________________

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θεωρούμε αναγκαίο και σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τρία σημαντικά και φλέγοντα ζητήματα που αφορούν το ΤΥΔΕ και την υγειονομική κάλυψη των συναδέλφων ,ήτοι α) το χρέος του ΤΥΔΕ προς νοσοκομεία ,ιατρούς, φαρμακοποιούς, κλινικές και συναδέλφους, β) την έλλειψη διοικητικού προσωπικού στο ΤΥΔΕ και τον κίνδυνο διακοπής συμβάσεων με φαρμακοποιούς και γ) την δραματική περικοπή του προϋπολογισμού του ΤΥΔΕ που θα καταστήσει ουσιαστικά ανασφάλιστους τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους.

Α. Μετά την Ολομέλεια του Ναυπλίου, όπου ο Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ηρακλείου μας ενημέρωσε και ανέπτυξε και τους προβληματισμούς του για την οικονομική κατάσταση του Τ.Υ.Δ.Ε., έλαβε μέρος για λογαριασμό της Ένωσης και σε μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ταμείο Νομικών και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των ασφαλιστικών φορέων, συνταξιοδοτικών, Υγείας και Πρόνοιας των δικηγόρων ( Ταμείο Νομικών – Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών – Θεσ/νίκης – Πειραιά, Τ.Υ.Δ.Ε. – Δικαστικοί επιμελητές). Θέμα της συνάντησης ήταν η καταγραφή της κατάστασης των Ταμείων και η πορεία αυτών.

Στη σύσκεψη αυτή ο Διευθυντής του ΤΥΔΕ Κ. Αναγνωστόπουλος, ανέπτυξε και πάλι την οικονομική κατάσταση του ΤΥΔΕ και τους προβληματισμούς και τις απόψεις του, οι οποίες αναγράφονται στο με αριθμό πρωτ. 3638/22 Φεβρουαρίου 2010 έγγραφό του προς το Ε.Τ.Α.Α.. Στο έγγραφο αυτό επισημαίνει το τεράστιο έλλειμμα του ΤΥΔΕ (πάνω από 10.000.000 ευρώ), την ανυπαρξία ελέγχου για την διαπίστωση της εισφοροδιαφυγής και για τις δαπάνες φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων κ.λ.π. Προτείνει δε για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος του ΤΥΔΕ την σημαντική αύξηση των εισφορών των μελών, επιβολή εισφορών και στα έμμεσα μέλη.

Επανέλαβε δε και την πεποίθησή του και με βάση τα στοιχεία που διέθετε, ότι το ποσό που οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΥΔΕ για την συμμετοχή του στην υγειονομική περίθαλψη των δικηγόρων που ενεγράφησαν στο Τ.Υ.Δ.Ε. μετά την 1-1-1993, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, από το 2005 και μετά που δεν είχαν εισπραχθεί ακόμη, ανέρχεται στο ποσό των 500.000 έως 600.000 ευρώ περίπου.

Ο κ. Ξενάκης, αντιπαραθέτοντας τα στοιχεία που είχε συλλέξει και τα οποία μας είχαν γνωστοποιηθεί στο Ναύπλιο και με στοιχεία με βάση τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κατέθεσε ότι το ποσό αυτό ανταποκρίνεται περίπου στο ποσό που έπρεπε να έχει ζητηθεί μόνο για τους δικηγόρους του Ηρακλείου, που είχαν εγγραφεί μετά την 1-1-1993. Κατόπιν τούτου του ζητήθηκε να συνεργαστεί με το Τ.Υ.Δ.Ε. για να διερευνηθούν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.

Πράγματι ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής : Οι καταστάσεις με βάση τις οποίες το ΤΥΔΕ ζητούσε από το Ελληνικό Δημόσιο την συμμετοχή του εκδίδονται κάθε τρίμηνο από το μηχανογραφικό σύστημα. Όταν τυπώθηκε η κατάσταση των μελών για το 2ο τρίμηνο, που ζήτησε ενδεικτικά ο κ. Ξενάκης, με τεράστια έκπληξη διαπίστωσε ότι η κατάσταση αυτή περιελάμβανε μόνο πεντακόσια εβδομήντα πέντε (575) ονόματα δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών (Ναι. Καλά διαβάσατε. Μόνο 575 ονόματα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Και μάλιστα στην συγκεκριμένη κατάσταση, επειδή αναγραφόταν και ο χρόνος εγγραφής στο ΤΥΔΕ, διαπίστωσε ότι περιλαμβανόταν τα ονόματα μόνο δέκα τριών (13) ασφαλισμένων που είχαν εγγραφεί στο ΤΥΔΕ μετά την 1-1-2000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μετά από τη διαπίστωση αυτή και το εξόφθαλμο αυτό «λάθος» (;;;;;;;) και με επικοινωνία με το Ταμείο Νομικών και τον υπεύθυνο του προγράμματος και πληροφορίες που δόθηκαν ανευρεθεί, μέσω του ίδιου του μηχανογραφικού συστήματος του ΤΥΔΕ, ότι οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 υπερβαίνουν τους 7.500 και ότι το ποσό το οποίο έπρεπε να έχει ζητηθεί για το 2010, πλησιάζει τα 2.500.000 ευρώ, αντί του ποσού των 160.000 -170.000 ευρώ που είχαν ζητηθεί. Κατόπιν τούτου θα γίνει έρευνα για τα προηγούμενα έτη για το ποια ποσά έχουν ζητηθεί και ποια ποσά έπρεπε να ζητηθούν.

Επίσης από έρευνα που κάναμε, το Ελληνικό Δημόσιο έχει εξοφλήσει τις οφειλές του από τον πόρο αυτό στο μεν Ταμείο Προνοίας του Πειραιά μέχρι και το 2006, στο Ταμείο Προνοίας της Θεσσαλονίκης μέχρι και το Γ τρίμηνο 2009 και στο ΤΥΔΕ δε μόνο μέχρι το 2005 !!!!!!!!!

Επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αύξηση των εισφορών για την κάλυψη του ελλείμματος του Τ.Υ.Δ.Ε. και το ποσό που δεν έχει διεκδικηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό του ελλείμματος του ΤΥΔΕ.

Β. Επειδή η υπάλληλος που ήταν επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των τιμολογίων των φαρμακείων θα απουσιάσει με άδεια κυοφορίας και ως εκ τούτου θα καθυστερεί ακόμη περισσότερο η πληρωμή των φαρμακείων που θα έχει σαν συνέπεια την διακοπή των συμβάσεων με τους φαρμακευτικούς συλλόγους (όπου δεν έχουν ήδη διακοπεί) και την πληρωμή του συνόλου της δαπάνης για τα φάρμακα από τους ασφαλισμένους και όχι μόνο της συμμετοχής τους, με αβέβαιο το πότε και αν θα το εισπράξουν στη συνέχεια από το Τ.Υ.Δ.Ε..

Γ. Επειδή από πληροφορίες που υπάρχουν πρόκειται να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Ε.Τ.Α.Α. για το 2011 και το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για πληρωμές το 2011, δεν πρόκειται να καλύψει ούτε ένα μικρό ποσοστό των ήδη οφειλομένων, πόσο μάλλον τις νέες υποχρεώσεις του ΤΥΔΕ. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του ΕΤΑΑ που θα εγκρίνει το Κράτος για το 2011 ανέρχεται στα 150.000.000 ΕΥΡΩ εκ των οποίων τα1.500.000 θα αφορούν το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ, τα 16.000.000 τον τομέα ΥΓΕΙΑΣ Δ>Σ> ΑΘΗΝΩΝ, τα 3.000.000 τον τομέα ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και τα 4.500.000 το ΤΥΔΕ .Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι μέχρις σήμερα οφειλές του ΤΥΔΕ που ξεπερνούν τα 20.000.000 ΕΥΡΩ. Αντιλαμβάνεσθε, ότι ενώ οι ετήσιες δαπάνες υγειονομικής – φαρμακευτικής – ιατρικής περίθαλψης των ΔΙΚΗΓΌΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στο ΤΥΔΕ ξεπερνούν τα 14.000.000. ευρώ το πιο πάνω ποσό του προς έγκριση προϋπολογισμού αφήνει ουσιαστικά ανασφάλιστους τους δικηγόρους των επαρχιακών Συλλόγων. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Σας καλούμε να ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως τα Διοικητικά Συμβούλια των δικηγορικών σας συλλόγων για όλα τα παραπάνω και με αίτημα να συγκληθεί άμεσα το επόμενο δεκαπενθήμερο Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που μετέχουν στο ΤΥΔΕ, καθώς και των εκπροσώπων των δικαστικών επιμελητών για να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο διεκδίκησης όσων χρημάτων δεν έχουν ζητηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη του ελλείμματος του Τ.Υ.Δ.Ε. και την αντιμετώπιση και των άλλων δύο προβλημάτων.

Επίσης τα συμβούλια των ΛΕΑΔ και των ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ιδίως οι Πρόεδροί των που μας εκπροσωπούν στο ΤΥΔΕ θα πρέπει άμεσα να συντονίσουν τις ενέργειές τους ώστε να αποτραπεί η ψήφιση ενός προϋπολογισμού που θα αφήνει ουσιαστικά ανασφάλιστους τους Δικηγόρους και τα μέλη των οικογενειών τους. Απαιτούνται άμεσα ενέργειες ενημέρωσης των συναδέλφων, κινητοποιήσεις, γενικές Συνελεύσεις, και παραστάσεις στους αρμόδιους φορείς και Υπουργούς.

Το Δ.Σ-Συντονιστική επιτροπή της ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ από την πλευρά του πέραν της άμεσης ενημέρωσης και παρακολούθησης των ως άνω θεμάτων όπως και κάθε άλλου θα προβεί σε ανάλογες παραστάσεις και συντονισμό ενεργειών και δράσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παναγόπουλος                                                               Καίτη Φωτίκα

(πρόεδρος Λ.Ε.Α.Δ. Πατρών και Αιγίου)                            (πρόεδρος Λ.Ε.Α.Δ. Ιωαννίνων)