21.01.2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας που συνήλθε την 18 και 19-01-2011 με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την λεγόμενη απελευθέρωση της Δικηγορίας, κρίνει ότι:

Η απελευθέρωση των λεγόμενων «κλειστών» ή των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων –στα τελευταία συγκαταλέγεται και το δικηγορικό– δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ούτε εφεύρεση του μνημονίου και της τρόικας. Ήταν προδιαγεγραμμένη. Υιοθετήθηκε το 2006 από την ΕΕ με την Οδηγία Μπολκενστάιν, περιλαμβανόταν στο κυβερνητικό πρόγραμμα και ενσωματώθηκε τώρα στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3844/2010. Την απαιτεί η οικονομική ελίτ της χώρας και το μνημόνιο (Ν. 3845/2010) ήταν απλώς η αφορμή για να περάσει η απελευθέρωση με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Είναι προφανές ότι αποτελεί μέρος της γενικότερης και πρωτοφανούς επίθεσης που δέχονται τελευταία τα λαϊκά στρώματα και αναγκαίο συμπλήρωμα των τελευταίων αντεργατικών – αντικοινωνικών μέτρων. 

Το προσχέδιο νόμου περιλαμβάνει απαράδεκτες ρυθμίσεις, που θα χτυπήσουν τα δικαιώματα των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους, θα κάνουν πιο απρόσιτη τη Δικαιοσύνη για το λαό. Θα ωφελήσουν σαφέστατα τα μεγαλογραφεία, τις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες τους μεγαλοεργολάβους και κατασκευαστικούς μονοπωλιακούς ομίλους σε βάρος συναδέλφων μισθωτών –κυρίως νέων– που αμείβονται «κατ΄ αποκοπή». Θα το χρησιμοποιήσουν για να «ρίξουν» τις αμοιβές και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Είναι ψέμα ότι θα ευνοήσει τα λαϊκά στρώματα που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.
1.- Ειδικότερα διατυπώνει τις παρακάτω ενστάσεις:

Αρθρο 44 Κ.Π.Δικ.: Η τροποποίηση του άρθρου αυτού το οποίο καθόριζε την τοπική αρμοδιότητα του δικηγόρου σημαίνει μεταξύ των άλλων:
Ακύρωση της φυσιογνωμίας του δικηγόρου ως συμπράττοντος λειτουργού  της Δικαιοσύνης η άμμισθου δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 1 Κ.Περ. Δικ., άρθρο 1 Κωδικα Δεοντολογίας), εξέλιξη η οποία επιδρά και στο ρόλο και αποστολή του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου ο οποίος αποτελείται απο μέλη που ασκούν το λειτούργημά τους στη περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου που είναι και η έδρα του. [άρθρο 193 Κ.Π.Δικ.] Μετά την κατάργηση της τοπικής αρμοδιότητας του δικηγόρου οποιαδήποτε απαγόρευση δευτερεύουσας εγκατάστασης αντίκειται στή αρχή της αναλογικότητας οπως απολύτως αιτιολογημένα υποστηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, πέραν του ότι η απαγόρευση αυτή είναι γράμμα κενό σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου με το οποίο επιτρέπεται η εταιρία με μέλη διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων με έδρα των μελών της ουσιαστικά δευτερεύουσα εγκατάσταση της εταιρίας.

Αρθρο 92, παρ.1 Κώδικα Περί Δικηγόρων. Αμοιβές.
Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου περί υποχρεωτικής ελάχιστης αμοιβής καταργούνται. Ισχύει η έγκυρη ; έγγραφη συμφωνία η οποία μπορεί να είναι κατώτερη και των ποσών των γραμματίων προείσπραξης τα οποία σημειωτέον αφορούν μόνον τις παραστάσεις στα Δικαστήρια και όχι τα συμβόλαια. Δηλαδή τα γραμμάτια προείσπραξης ισχύουν μόνον όταν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία.  Πρόκειται για εξέλιξη η οποία ευνοεί την οικονομική ελίτ και η οποία με την εξουσία που διαθέτει την προώθησε. Δηλαδή οι παντοδύναμες οικονομικά πολυεθνικές η και ημεδαπές τραπεζικές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές, εργολαβικές κ.λ.π εταιρίες έχουν ένα μοναδικό όπλο στα χέρια τους να μειώσουν το κόστος των εργασιών τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους εκμεταλλευόμενες τον μόχθο των δικηγόρων, ειδικά των νέων και των αυτοαπασχολουμένων ενόψει και της γενικευμένης κρίσης στο επάγγελμά μας. Η κατάργηση της προείσπραξης φόρου απο τούς οικείους δικηγορικούς συλλόγους σημαίνει πρόθεση της πολιτείας για θεσμοθέτηση φορολογικών τεκμηρίων ισόποσων με τα γραμμάτια προείσπραξης.

Οι διανεμητικοί λογαριασμοί των συλλόγων όπως ισχύουν, από το ενεργητικό των οποίων αποδίδεται το μέρισμα, με την έκδοση της Υ.Α για καθορισμό «ποσών η ποσοστών αναφοράς» για τον υπολογισμό των προκαταβολών των δικηγόρων προς τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 161 της προτεινόμενης ρύθμισης, καταργούνται. Σημειωτέον ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εκδίδεται μετά γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και χωρίς αυτή αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δυο μηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή με έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Απαιτεί να απορριφθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της Κυβέρνησης.

3. Προτείνει:
Διατήρηση τοπικής αρμοδιότητας δικηγόρου, σύμφωνα και με τη νομολογία του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Μουσταφά Αππά Κατά Ελλάδος] ,του ΔΕΕ της 1-6-2010, ΑΠ 1332/07.]. Συνακόλουθα διατήρηση του ισχύοντος άρθρου 1 του ΠΔ 81/2005 [δικηγορικές εταιρίες].
Διατήρηση ισχύοντος συστήματος νομοθετικού καθορισμού ελαχίστων ορίων αμοιβών, σύμφωνα με τις θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων στη συνεδρίαση της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2010 τις οποίες μάλιστα υιοθέτησε η ελληνική πλευρά στην απάντησή της προς την αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.
Να διατυπωθεί με σαφήνεια οτι δεν επιτρέπεται η σύσταση κεφαλαιουχικής εταιρίας και πολυεπαγγελματικής με αντικείμενο την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεδομένης της ύπαρξης του άρθρου 26 του Ν 3844/2010 το οποίο θέτει γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι «πάροχοι υπηρεσιών» στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι δεν υποχρεώνονται πλέον στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας .
Ο τρόπος διαφήμισης να καθοριστεί με σαφήνεια ότι θα αναφέρεται στις σπουδές και την εν γένει επιστημονική κατάρτιση του δικηγόρου και όχι σε τιμολόγιο για δίκες και προσφορές τιμών κ.λ.π.
«Το ποσό αναφοράς» για την παρακράτηση εισφορών υπέρ των Ταμείων και του Δικηγορικού Συλλόγου να προκύπτει μετά από πρόταση όχι απλή γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και το «ποσό και ποσοστό αναφοράς» της παρακράτησης για τους ιδιαίτερους διανεμητικούς λογαριασμούς να καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
Επίσης έκρινε ότι είναι αναγκαία η συστράτευση των δικηγόρων μαζί με τους άλλους εργαζόμενους που θίγονται από το «άνοιγμα» των λεγομένων κλειστών επαγγελμάτων.
Τέλος καταδίκασε την άνευ προηγουμένου νομοθετική δραστηριότητα της Κυβέρνησης, η οποία οδηγεί στην παρεμπόδιση των πολιτών από την απόλαυση του αγαθού της Δικαιοσύνης. Με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες αποφασίζονται μέτρα και ρυθμίσεις που έρχονται σε καταφανή αντίθεση με κάθε έννοια Κράτους Δικαίου. Μετά τον ΦΠΑ [23%] στις δικηγορικές υπηρεσίες έχουν  τεθεί σε ισχύ ο Ν 3900/2010 με τον τίτλο «εξορθολογισμός των διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης», με την οποία θεσπίζεται η αύξηση των παραβόλων  για κάθε ένδικο μέσο η βοήθημα, ο Ν 3904/2010 για τον “εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή της ποινικής  δικαιοσύνης” καθώς και η ΚΥΑ 123827/23-12-2010 Υπουργών Οικονομικών – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής κατά ποσοστό 1000% και 500% αντίστοιχα, που ουσιαστικά αποκλείουν την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη του  οικονομικά αδύναμου πολίτη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου