Λογότυπο

Στο λογότυπο της ιστοσελίδας του Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης επιλέχθηκε η μία όψη νομίσματος που απεικονίζει μέρος των τειχών της αρχαίας πόλης των Αβδήρων. Πρόκειται για αργυρό τετράδραχμο που τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στο 460-440 π.Χ. Το παραπάνω νόμισμα επιλέχθηκε ως λογότυπο της ιστοσελίδας του Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης για να εκφραστεί ο τοπικός και οικονομικός χαρακτήρας του.