Σύμβαση με τη Generali Life

Ο Λ.Ε.Α.Δ. Ξάνθης συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ Ελλάδος και της Ασφαλιστικής  Εταιρίας GENERALI LIFE  AEAZ για την ασφάλιση δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ και των εξαρτωμένων μελών τους.

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τη Σύμβαση Generali Life σε μορφή αρχείου .pdf